Simona Kutišová

Simona Kutišová (1992) sa narodila v Topoľčanoch. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Miluje jar, hudbu, knihy a svoju prácu. :-) Počas rokov, keď sa venovala dobrovoľníctvu, sa naučila, že hoci nedokáže iným zmeniť celý život, určitú jeho časť áno a v tom by rada pokračovala aj prostredníctvom písania kníh. Doteraz jej vyšli dve knihy - Adonis v tričku a Šepot dúhy.